วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

ศิลาจารึกหลักที่ 1


เรื่องที่มีในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ตั้งแต่บรรทัดที่ 1 ถึง 18 เป็นเรื่องพ่อขุนรามคำแหงเล่าประวัติของพระองค์ ตั้งแต่ประสูติจนได้เสวยราชสมบัติใช้คำว่า กูเป็นพื้น

ตอนที่ 2 ไม่ได้ใช้คำว่ากูเลย ใช้คำว่า พ่อขุนรามคำแหงเล่าเรื่องเหตุการณ์ต่างๆ และธรรมเนียมในเมืองสุโขทัย เรื่อง สร้างพระแท่นมนังศิลา เมื่อ ม.ศ. 1214 เรื่อง สร้างพระธาตุเมืองศรีสัชนาลัย เมื่อ ม.ศ. 1207 และเรื่อง ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้น เมื่อ ม.ศ. 1205

ตอนที่ 3 ตั้งแต่ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 12 ถึงบรรทัดสุดท้าย เข้าใจว่าได้จารึกภายหลังหลายปี เพราะตัวหนังสือไม่เหมือนกับตอนที่ 1 และที่ 2 คือ ตัวพยัญชนะลีบกว่า ทั้งสระที่ใช้ก็ต่างกันบ้าง ตอนที่ 3 นี้ เป็นคำสรรเสริญ และยอพระเกียรติคุณของพ่อขุนรามคำแหง และกล่าวถึงอาณาเขตเมืองสุโขทัยที่แผ่ออกไปครั้งกระโน้น

ที่มา : http://www.sac.or.th

ม.ศ. ย่อมาจาก มหาศักราช การแปลงเป็นพุทธศักราชให้นำ 621 ปี มาบวกจะได้ปีพุทธศักราช

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น